انواع رنگ‌ها

انواع رنگ‌ها

رنگ های غذایی به دلایل زیر به محصولات اسنک افزوده می گردند:

  • برای ایجاد ظاهری جذاب و اشتهاآور
  • کاهش کمرنگ شدن در اثر تابش نور خورشید، تغییرات دمایی، رطوبت و شرایط نگهداری
  • تصحیح رنگ های طبیعی
  • تشدید رنگ های طبیعی محصول
  • ایجاد رنگ در محصولات بی رنگ

مزه آفرین انواع رنگ های طبیعی و سنتزی مورد نیاز محصولات شما را فرموله و فراهم کرده است.